fredag 10 april 2015

Gravsjön och lite till

Sjön ligger 231,5 möh och har en yta på 0.07 kvadratkilometer och har en strandlinje på 1km.
Äldre stavning är Grafsjön.
Ifrån nordväst

Ifrån nordväst vid fd Gravsjötorpet

Avvattnas i norr av Gravsjöbäcken

Ifrån sydost

Här låg Gravsjötorpet

En nyuppförd stuga där torpet Grafsjöhult låg

Forneberga Hult


Varför en mopedskärm på Ekedal

Torpela
Det blir en vandring på 8 km från Gravryd - Sjön - Forneberga - Hästhagen - Gravryd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar