fredag 7 november 2014

Lemmingaleden Skölvene

Skölvene socken i Västergötland ingick i Gäsene härad och är sedan 1974 en del av Herrljunga kommun. Socknens areal är 21,65 kvadratkilometer varav 21,17 land. År 1952 fanns här 283 invånare
Leden är 4,5 km och gulmarkerad
Fugels jordkula, Nils Johanssons hem fram till 1888


Ryggåsstuga från 1700-talet var förr mangårdsbyggnad
på Mosslanda Östergården, idag Skölvene hembygdsstuga

Skölvene kyrka byggdes 1843 för att ersätta Skölvene gamla kyrka och kyrkan i Säm som låg strax söderut. På en sockenstämma
i Skölvene år 1828 beskrevs Norra Säm och Skölvene medeltidskyrkor på följande sätt: "Och kan man utan rysning betrakta dessa hegedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborgs län?".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar