söndag 21 juni 2015

Fagranäs, Hökerum

En bra rastplats utefter gamla järnvägsbanken Borås - Ulricehamn. Här skall det startas arkeologiska utgrävningar 30 aug 2015 som skall vara "öppna".
Borgen Fagranäs är omnämnd i skrift 1341.
Fagranäs har varit en imponerande anläggning om vilket rester efter en drygt 100 meter lång grund fördelad över tre huskroppar vittnar. Strax intill finns en stor kraterformad kulle vilken tros vara grunden till ett borgtorn.
  Den består av två delar och det finns ett engelskt uttryck som brukar benämnas "Motte and bailey". Själva "motten" är en försvarsanläggning som ligger på en konstgjord kulle, och där har man oftast en stengrund med en träkonstruktion ovanför. – Nedanför ligger det som kallas "bailey" som är en boplats som fanns i omedelbar närhet. Båda anläggningarna omges av ganska djupa vallgravar.
Källarrest

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar