lördag 25 juli 2015

Övrarp, 10 km i Dalsjöfors

20150724. Grönvita spåret har märkning enbart i vänstervarv. Underlaget skiftar stigar (mjuka och steniga) grusväg och
asfalt
Stora Dalsjön, 252 möh , 27,5 m djup

Jättebalsamin ogräs eller...
Rångedalaåstart
Skugga går före


Sotarskräckjobb

Gamla landsvägen

mer törst än fiskeBokskog som är rest av kronoallmänningen Gälaveden. Gälaveden är nämnd i en bilaga till Västgötalagen, tidigt 1300-tal

Mycket klorfyll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar