söndag 28 februari 2016

Runt Sandsjön i Sandsjöbacka

20160227, 8,5 km på gröna och röda spåret; Spåren är lite på dekis. Topografin i Sandsjöbacka karaktäriseras av det sprickdalslandskap som utgör en fortsättning på det bohuslänska dito. Naturen växlar mellan hedlandskap på bergen och naturskog med mycket ek nere i dalarna. Sandsjöbackadrumlinen – "Bräckan" – som gett namn åt reservatet, kantar den kilometern breda Sandsjön.
Bräckan en drumlin
Nätta stenmurar

Surt utan spång

Isräfflor


Svinplöje


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar