torsdag 9 juni 2016

Kulsjöarna, Bredared


Fattigstugans jordkällare

Västra Kulsjön runt tar 40 min i tuff terräng utan stigar


Här kan det vara lite "bottenlöst"

Slätta Kämpagården?

Sälsjöhult på andra sidan

Friarbron;Här möttes ungdomarna från Hedared/ Norsocknes Bredared o "Uppre" Töllsjö för att umgås. Det fanns många fina töser här uppe på den tia. (Om man får tro de gamle)

Östra Kulsjön
Länsstyrelsen skriver;
Kulsjöarna är näringsfattiga sjöar belägna i östra delen av vildmarksområdet Skogsbygden som sträcker sig in i kommunens nordvästra hörn. Skogsbygden utgörs av höjdområdet mellan Alingsås och Borås, kallas även Västgötafjällen, och består till stor del av myrmarker med höga värden för bland annat fågellivet. Här häckar arter som tjäder, smålom, trana, grönbena och ljungpipare. I Kulsjöarna häckar även storlom. I området finns även naturliga slåttermarker och naturbetesmarker med intressant flora. Området Skogsbygden har pekats ut som riksintresse för naturvård. Västra delarna av Kulsjöarna ingår i riksintresseområdet.
Kring sjöarna finns också flera våtmarksområden och skogsområden med höga naturvärden. Vid Kulsjöholm i nordväst finns en kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö, med grova lövträd och skyddsvärd flora och fauna. Mjöhulta mosse öster om sjöarna har också höga naturvärden, samt värden för friluftslivet som strövområde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar