söndag 26 februari 2017

Maltes stig, Saltkällan

20170225
Lättvandrad 5,5 km lång stig
Saltkällefjorden


Minne av handelsplats


ÖrekilsälvenMunkedalsbron


Saltkällan ligger strax söder om Munkedals samhälle vid Saltkällefjorden, intill utloppet av Örekilsälven. Saltkällan har ett historiskt förflutet som handels- och hamnplats. Här finns idag väletablerad bebyggelse, en välkänd marknadsplats och en stor, allmän badplats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar