tisdag 6 juni 2017

Björnöleden ,Komosse 20170521 Nästan 5 km
5 stenar skiljer Småland och Västergötland


Den drygt 4 700 hektar stora Komosse ligger på en höjdplatå mellan Nissan och Ätrans dalgångar, på gränsen mellan Jönköpings och Västra Götalands län. 1101 hektar av mossen ligger i Jönköpings län.
Mossen delas i en sydlig och en nordlig del av vägen mellan Mulseryd och Köttkulla. Här finns vidsträckta öppna mosseplan med sluttande, välvda eller plana mossar, sumpskogar, rik- och fattigkärr, bäckar, dråg och tjärnar.
Komosse har stora höjdskillnader i jämförelse med andra högmossar. Mellan mossens högsta och lägsta punkt är det cirka 30 meter. Som högst når mossen 348 meter över havet, vilket är tre meter högre än Smålands Taberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar