fredag 1 december 2017

Bredareds naturpass 2017, del 1


Stigs källa

Källare, matgömma eller skyttevärn?

Här finns 2 begravda vallpojkar som slagit ihjäl varandra


Stigs fälla, här fångades varken klotörn eller slagbjörn som lär härjat i områdetSandlid, rest frå grustaget som lades ner 85

På 1800-talet flyttades ett sågverk från Vänga Västergården hit, Vattnet leddes fram i en ca 200 m lång kanal


SkoleBrittas

Utsikt från SkoleBrittas


"Tvättet" och bränneri


Fritza damm,plats för ett elverk

Fornlämning; Sten på tre stenar

Bredareds IFs dansplats från 1938, storåkern skymtar i bakgrunden

Bra för vila

Vid Bruarbräcka, här störtade ett brudpar utför stupet med häst och vagn. Båda omkom

Sågarns jordkällare

Jättegrytan vid Bruarebräckan

Ommen, genväg från Valdalen till Säven . Ommen betyder ugn

Sjölid, här brändes det brännvin


Hackelseverkrest vid Hallalund

Skafferigrop vid Hallalund

Gabriells jordkällare

Här bodde Gabriel och Lovisa

Här höll Hunna-Bengt till. Bengt Svensson fick sitt öknamn efter att han skjutit en hund för en sockenbo på en bönedag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar