tisdag 15 maj 2018

Myrbacka soldattorp 1155

 Myrbacka soldattorp låg vid nuvarande "lärarbostaden" vid Bredredskolan
Lärarboställe på torpets plats, byggd 1942


A Svantesson byggare av lärarboställe och röda korsstugor

Knektlista
1670-1688       Per Johansson död 4 maj 1688

1688-?              Anders Torbjörnsson?

1710-1712        Lars Bengtsson Myra död i Starlsburg 7/8 1712

1712-1741        Assar Svensson Myrman avsked 15/10 1741

1742-1742        Anders Myrman död på galeren Lustig i maj

1743-1743        Nils Andersson Segerdal död på galeren i maj 1743

1747-1773        Anders Månsson Ryman. fången Passevalk1761 död 1773

1773-1808        Jahan Ekelöf, korpral 1791 , hemförlovad från Stralsburg 21/5 1807

1808-1818        Anders Hörn, död15/11 1818. Ett ställe väster om Skogslund benäms Hörns intaka

1819-1838         Jean Muhr död 6/4 1838, en av många soldater som kommenderades till Göta  
                           kanalbygge

1838-1867          Johannes Hallin, född i Härna1815 avsked 22/6 1867, byggde "Buchholz stuga"

1867-1896          Johan August Hallin född Larsson i Tämta 1845.var kvar 1881 Avsked 1895

1896-                  Karl Rudolf Redin, född Rydin i Gingri 8/21876, antagen 4/12 1895

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar