onsdag 13 juni 2012

Hjortsberg - sträckstudier

Aplakulla, på norra sidan av dalen


HJORTSBERG
Hjortsbergsdalen, med omgivande mäktiga höjdryggar i sydvästlig-nordöstlig riktning,
ingår som en central del i en naturlig sträckled för flyttande fågel. Mellan sjösystemet
Gesebolssjön/ Skäresjön/Hemsjön via Tänge mosse, Götsered, Sandhult och upp mot
Klintamosse, Mjöshult och sjön Säven formas geografiskt, topografiskt och
meteorologiskt en potentiellt idealisk passage för flyttfåglar. Vidare sydväst ut anknyter
detta stråk till Viaredssjön och höjdryggen vid Hultafors och Olsfors. Detta är värt ett
vidare studium.
Under sträckstudier i Hjortsbergsdalens nordöstra ände noterades en hel del passage av
ormvråk och sparvhök samt åtskilliga lärk-, sten-, torn- och pilgrimsfalkar. Duvor och
svalor var också talrika. Då observationslokalen ligger nere i dalens djup har man
dessvärre inte optimal överblick. Det noterades att en hel del rovfågel passerade längs
åsarna och på sådant avstånd, att säker identifikation var omöjlig. Pilgrimsfalk
konstaterades häcka i området. Termikbildningen var påtaglig över hyggena på åsarna på
ömse sidor av dalen samt över Veksjöberget.
Hela dalen, med omslutande åsar från Gessbergen via Skåpeslätt till Aplakulla respektive
från Värnahult via Rammedalen till Hjälmryd, är värd en mera omfattande sträckstudie
och det är dags för en omfattande fågelinventering, då ingen sådan skett sedan
atlasinventeringen på 1980-talet. Här finns förvisso en omfattande potential för såväl
rovfågel som skogshöns.
källa; Västergötlands ornitologer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar