måndag 19 oktober 2015

Bestridande av kontrollavgift

För att ge en " felparkeringsbot" krävs det en tydlig skyltning.
På gamla "Trandöområdet" i Borås är den inte tydlig eftersom samma parkering bevakas av 2 olika bolag med olika regler under aktuellt datum. Vi som är infödda tar för givet att det är samma markägare. (Borås Stad) och att det är samma regler som gäller på hela parkeringen.
Det är alltså ingen tydlig skyltning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar