måndag 19 oktober 2015

Vandringsleder BredaredLederna startar vid Bredareds IF:s klubbstuga, Klockargården. Gula 5km, Blå 7km och Vita spåret 13km.
Håller man höger varv så går lederna tillsammans första biten.
Man startar med att gå förbi boulebanan (skridskobanan) och passerar landsvägen till Skogsbygden. Man kommer i en granplantering och när man väl är ute kan man göra en avstickare till vindskydd och Skara stifts, "Ekepark".

Duschen kallas platsen där AK-arbetarna tvagade sig, även bybor tog vägen dit för en dusch sent 30-tal.
Habeltorpasjön passerar man på sjön på vänstersida. På äldre kartor kallas sjön Bredaredssjön.
Badplatsen är det första man kommer fram till. Ut i sjön sticker en rullstensås i miniatyr. Längst ut på udden har markägarna gjort en trevlig grillplats. Efter man tagit vänster mot Holmåsa passerar man en dödisgrop på vänstersidan.
Torvlada som vittnar om torvupptagning, vid torvladan tar man höger.
Passerar en raserad torvlada
innan man kommer i Skara stifts skogar. Efter första nedförsbacken på "pastoratsvägen" svänger man vänster för att komma in i "bondeskog".
 Utsikt från Veksjöbergen
Spännande gran

Acksjön
Oväntat möte
Vaselid

Torplämning i Vänga socken
Här vänder leden söder ut


Ett utkast som bör kompletteras
                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar