måndag 27 april 2009

Byaknullasjukan (på begäran)

Nu fylls medierna med svininfluensa, det verkar som journalisterna gärna skriver och syns men gärna håller tyst om verkligt angelägna frågor såsom t.ex byaknullasjukan. Varför skrev 3:dje statsmakten inget om "AMF-skandalen" 2004 men det blev nyhetsstoff 2009?
Från trovärdigt håll berättas det att fastighetsägaren och höbonden NN i förtroende berättade sin "nära döden upplevelse".När NN blev av sin analoga kontakt med omvärlden pga björnungarna hade klättrat upp i telefonstolparna och bitit av ledningarna och skulle låna telefon hos sin granne kröp det fram att NN hade drabbats av denna farsot. NN tala om att det kändes son ett spett kördes i bakryggen och att han kände att döden väntade på andra sidan. Smittan hade han fått från sin egen bror, en känd profil från grannsocken. Brodern gick ofta omkring i en långrock och i fodret satt bakterierna. NN skyddade sig därefter genom att springa till skogs när brodern kom på besök.
Skogen är vår trygghet !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar