torsdag 17 maj 2012

Habeltorpasjön

Habeltorpasjön kallades på 1600-talet för Bredareds sjö.Det går ut en vacker rullstensås uti sjön. Vid åsens avslutning finns en trevlig grillplats som markägarna anlagt.

Habeltorpa sjön rinner ut i Lillesjön och avvattnar Bluddamossen. Man hoppas att det blir varmt nog för att den lilla badplatsen kommer till användning. Den kommunala simskolan verkade här på den gamla goda tiden. På 1890 - års karta visas en sjö istället för 2. Kartritarfel eller sjösänkningseffekt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar