onsdag 30 maj 2012

"Tafolket" alt. "Det är inget att bråka om"

På slutet av 60- talet hörde jag detta ("Det är inget att bråka om") av en av mina föräldrar när det skedde en liten förändring av hur man gick till fisket vid Viskans utlopp i Öresjö.
Jag visste att vi hade rätt att gå på stigen (vägen var en servitutväg till en samfällighet), men nu var det ett nyuppsatt staket och en schäferhund i vägen. Någon hade tagit en rättighet från oss för egen vinning skull. Vinsten för de nya fastighetsägarna var att vi fick ta en annan väg,den andra vägen var järnvägen. Vi hade blivit fråntagna en rättighet, det hade skett en kränkning. Kränkning kan vara att inte respektera en bestämmelse, överenskommelse eller avtal.
Det är ju ett lite härve med allmänning, samfällighet, servitut, sedvanerätt, allemansrätt, stamfastighet, ägorätt, förvaltningsrätt mm. Det är inte konstigt att det tas från det gemensamma när ingen vill bråka för "småsaker". "Tafolket" fanns då och finns nu. "Tafolket" sätter gärna upp skyltar och staket. "Tafolket" hävdar sin sfär. "Tafolket" satsar på sig själva och det är fint. "Tafolket" roffar gärna åt sig gemensamma medel.
Oförytterliga rättigheter och bondförnuft skall inte glömmas bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar