söndag 13 maj 2012

Storsjön Viskafors

Bålån, endast 3km men viktigaste tillflödet. Vattnet användes redan på 1600-talet till kvar och såg. Här fanns 1682 en kopparhammare som gick i konkurs 1787. 1790 - 1828 övergick "kopparhammaren till vadmalstamp. Vadmal är vävt ylle som behandlas med vatten (valkats).
Sjösänkning för kontroll av dammfästen.
Stora Dammen, 12m hög, hindrar vattnet att rinna ut i Lillån.
Lomsjön
Torpet Lilla Boxhult fanns här redan 1777
8,8 km blir den lilla promenaden kring den konstgjorda sjön. Sjön skapades 1909 av 3sjöar, den största var Skäggared sjön. Projektet genomfördes av Rydboholms AB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar