söndag 27 maj 2012

Hunna Bengts grotta

En kåta i Bredared
Ängarna fram till Stockhult

Blombacka

En håla?

Hunna -Bengts

Hunna-Bengt som egentligen hette Bengt Svensson föddes år 1800 i Bredared, gifte sig med Cathrina Svensdotter och fick nio barn tillsammans, men två dog redan i ung ålder. Bengt var en stadig kund hos Vedens häradsrätt då han ägnade sig åt tjuverier och en massa andra olagligheter. Namnet Hunna-Bengt lär han ha fått då han sköt sin grannes hund då denne var på gudstjänst i kyrkan. I början på 1840-talet stal Hunna-Bengt kyrksilvret från Sandhults kyrka och ska sedan ha gömt det i "Hunna-Bengta hôla" långt bort i Fornebergen. Han fångades in så småningom och fick följande dom:

"Bengt Svensson 1847 d. 5 aug dömd af Vedens HäradsRätt för första resan stöld att böta 13 Riksdaler och 16 Skilling, eller i brist af Riksdaler tas tillgången i enat bot af straffas mäd 28 dags fängelse vid vatten och bröd och i hvilcket som fallet som hellst undergå uppenbar kyrkoplikt, dock var utslaget understäldt Kongl. Götha HofRätts pröfning."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar